Tiny Rijneveld: 'Als ik meer tijd had, zou ik nog veel meer doen!'

Wijkvereniging De Kooy: een stukje geschiedenis

Op 17 mei 2014 vierde wijkvereniging De Kooy haar 35-jarig bestaan. Dit betekent dat er weer een nieuw jubileum aan de horizon lonkt. Over de exacte oprichtingsdatum zijn de meningen verdeeld; de verenigingsleden beschouwen zelf 7 augustus 1978 als startdatum. Het gebouw aan de Pieter Zeemanlaan heeft al vele functies vervuld: van kantine voor PKC tot peuterspeelzaal en EHBO-gebouw. Het ledenaantal is door de jaren heen stabiel gebleven, maar het nieuwe bestuur, dat op 9 maart 2023 is aangetreden, heeft zichzelf tot doel gesteld om het ledenaantal te vergroten. Een nieuw bestuur, een nieuwe start en veel mooie plannen voor de toekomst om de vereniging goed op de kaart te zetten.

Wie is Tiny Rijneveld - van Weezep?

Tiny is een levenslustige, initiatiefrijke en sociale vrouw, geboren in Groningen en intussen 27 jaar woonachtig in Papendrecht. Het woord honkvast is niet van toepassing op Tiny. “Ik heb in Groningen, Zevenaar, Delfzijl, Ommen en Zwijndrecht gewoond en ik woon nu alweer 27 jaar in Papendrecht. Het vele verhuizen had te maken met het werk van mijn man. Hij heeft gestudeerd aan de hoge zeevaartschool in Groningen. Zo heb ik hem leren kennen. Voor zijn werk bij de Gasunie moesten we regelmatig verhuizen”. Het doen van vrijwilligerswerk heeft Tiny niet van een vreemde; haar moeder was zeer actief op dit gebied en had zitting in verschillende besturen. Zij was ook werkzaam bij het Rode Kruis. Tiny: “Zo ben ik ook bij het Rode Kruis gekomen. Ik was 16 jaar en het jongste lid van Nederland. Toentertijd was er nog geen jeugd Rode Kruis. Ik zat bij de volwassenen en vond dat geweldig”. Daarvoor hielp Tiny al veelvuldig mee in de kerk, zoals bij de zondagsschool waar ze cursussen gaf aan de kleinere kinderen van de gemeente.

Op haar zeventiende is Tiny naar Franeker vertrokken om intern in een psychiatrisch ziekenhuis opgeleid te worden tot verpleegster B. Daar heeft ze menig personeelsfeestje en sportdag georganiseerd. De opleiding tot verpleegster A heeft ze in een groot ziekenhuis in Arnhem gevolgd. Tiny: “Het was toentertijd behoorlijk streng. Ik woonde vier jaar lang intern. Ik ging een dag per week naar school en werkte de andere dagen op verschillende afdelingen”. Het beroep van psychiatrisch verpleegkundige heeft Tiny tot de geboorte van haar kinderen gedaan. Helemaal niets doen, kon Tiny vervolgens niet. “Ik hielp altijd wel mee op de scholen waar mijn kinderen zaten. Dat vond ik leuk en ik kon ook gelijk een oogje in het zeil houden”. Toen de kinderen eenmaal wat groter waren, is ze bijscholingscursussen gaan doen en weer aan de slag gegaan. Tiny: “Ik had altijd werk via uitzendbureaus. Ik heb in veel klinieken en op verschillende locaties gewerkt en veel mensen leren kennen”. Tiny vindt persoonlijke ontwikkeling belangrijk en volgt nog steeds regelmatig cursussen. “Ik ben graag voor anderen bezig. Zo heb ik de cursus wandelbegeleider 1 via Vitaliteitsakkoord Papendrecht gedaan en binnenkort ga ik een EHBO-cursus doen”.

Hobby’s van Tiny

Op de vraag of ze ook hobby’s heeft, antwoordt Tiny: “Ik mag graag haken en breien. Dit doen we in clubverband, om en om bij elkaar thuis, maar het is ook een moment om gezellig bij te kletsen. Verder reis ik heel graag. Toen de kinderen kleiner waren gingen we vaak met het hele gezin met de caravan naar Frankrijk en Zwitserland. Eén van de kinderen blonk uit in kunstschaatsen en we reisden dan mee als zij op zomerkamp ging. Dat was heel leuk. Mijn man is minder reislustig dan ik. Daarom ga ik ook regelmatig met vriendinnen op pad. In april zijn we al naar Duitsland geweest en in oktober staat er een reisje naar Winterberg gepland”.

Vrijwilligerswerk algemeen

Dat Tiny veel voor haar medemens over heeft en sociaal is, blijkt wel uit de indrukwekkende lijst vrijwilligerswerk dat ze in de loop der jaren heeft gedaan en nog steeds doet. Van koffieschenken in de kerk tot het verkopen van lootjes om geld in te zamelen voor een extra baan voor Rolschaats Club Merwestad (RCM) in Papendrecht. Hier heeft ze samen met Albert de Vries een groot succes van gemaakt. Maar dat is niet alles. Tiny: “Ik heb gecollecteerd voor de Hartstichting, het Rode Kruis en het Reumafonds. Ik ben actief bij het Vrouwennetwerk Papendrecht en heb samen met een vriendin de "Margrietenclub Papendrecht" (van het blad Margriet) opgericht. Via een kerkgenootschap heb ik een ziekenaandachtsgroep opgezet. We bezoeken eenzame mensen en helpen waar nodig, bijvoorbeeld met schoonmaken totdat er officiële hulp is toegekend. Verder onderneem ik een paar maal per jaar een leuke activiteit met mijn voormalig buurmeisje. Zij woont in De Merwebolder (leefomgeving voor mensen met een beperking). We gaan dan naar Willaerts, het Pannenkoekenhuis of een ijsje halen bij de IJssalon. Ik doe nog veel meer, eigenlijk teveel om op te noemen. En ik doe activiteiten voor wijkvereniging De Kooy”.

Vrijwilligerswerk bij wijkvereniging De Kooy

Op de vraag hoe Tiny bij wijkvereniging De Kooy is gekomen, antwoordt ze: “Een vriendin van het Vrouwennetwerk Papendrecht zat bij de wandelclub en vroeg me een keer mee. Ik vond dat heel gezellig. Toen de vrouw die de wandelclub had opgericht ging stoppen, heb ik het van haar overgenomen. We hebben nu 24 deelnemers die kunnen kiezen voor of een half uur of een uur wandelen. De groep die een half uur wandelt, zet bij terugkomst vast de koffie, thee en koekjes klaar. Als iedereen weer terug is, drinken we gezellig wat en kletsen even bij”. Het sociale karakter van Tiny blijkt ook uit de vele PR-activiteiten die zij ontplooit; zo zoekt ze geregeld de media op (radio en tv), onderhoudt ze contacten met de gemeente en is actief op Social media. Het bestuur gaat aan de slag met het opstellen van een activiteitenplan. Daarnaast staat er binnenkort ook een gesprek met de nieuwe burgemeester gepland om haar te informeren over de enige wijkvereniging van Papendrecht met al haar activiteiten.

Wijkvereniging De Kooy heeft momenteel zo’n 100 leden. De contributie is € 15,- per gezin per jaar. Naast de wandelclub en de klaverjasclub wil de vereniging ook meer hedendaagse activiteiten aanbieden. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Tiny: “We hebben een tekort aan vrijwilligers, de zes bestuursleden nemen alles voor hun rekening. De Kooy is er voor alle inwoners van Papendrecht, niet alleen voor de wijk De Kooy. Mensen die het leuk vinden om met iemand iets te gaan doen, zoals handwerken, sjoelen of gewoon even een praatje maken, hoeven niet uit de wijk te komen, heel Papendrecht is welkom! Het zou mooi zijn als ook jongere mensen zich zouden aanmelden als vrijwilliger, zodat het scala aan activiteiten kan worden uitgebreid. Een gamemiddag is leuk, maar dan moeten er wel vrijwilligers zijn die dit kunnen begeleiden”.

Oproep voor een penningmeester en vrijwilligers

Wijkvereniging De Kooy is op zoek naar een penningmeester. Tiny: “Ik weet zeker dat er nog zoveel lieve mensen in Papendrecht zijn met hart voor hun medemens, er is vast iemand die deze taak op zich zal willen nemen. Je hoeft niet uit de wijk te komen, zelfs niet uit Papendrecht. We verwelkomen je graag met open armen”.

Voor allerhande klussen en activiteiten in het verenigingsgebouw zijn vrijwilligers nodig. Tiny: “Er moet altijd iemand aanwezig zijn om de deur te openen en achter de bar te staan. Deze taak ligt nu bij één persoon. Het zou prachtig zijn als ons team wordt versterkt en deze taak zou kunnen rouleren. Sluit je daarom aan bij ons team. We staan open voor nieuwe ideeën, graag zelfs! Help ons mee om onze toekomstplannen vorm te geven en te verwezenlijken”.

'Heb je interesse? Stuur me dan een bericht':tinyrijneveld@icloud.com

mensen