Waardering en beloning

Mensen doen vrijwilligerswerk om diverse redenen, bijvoorbeeld om zich nuttig te maken, om contact met anderen te hebben, vanwege de waardering of om ervaring op te doen.  De beloning die vrijwilligers krijgen zou moeten passen bij hun beweegredenen en kan dus variëren van een compliment, een jaarlijks uitje, een kerstpakket, tot het volgen van een cursus. Waardering gaat in ieder geval veel verder dan enkel een financiële beloning.

Om vrijwilligerswerk met plezier te blijven doen en om vrijwilligers voor je organisatie te behouden is het belangrijk dat vrijwilligers waardering ervaren.

Hoe geef je vrijwilligers erkenning, waardering en beloning?

Vrijwilligers die blij zijn met hun organisatie koppelen dit aan de (h)erkenning die ze krijgen. Ze worden gewaardeerd om wie ze zijn en hun talenten worden erkend en ingezet. Ze worden actief uitgenodigd om mee te denken en te discussiëren over het werk, de toekomst en nieuwe ontwikkelingen. Als de erkenning ontbreekt kan je waarderen en belonen tot je een ons weegt, maar zullen vrijwilligers zich minder verbonden voelen met je organisatie.

Erkenning

Je kunt op meerdere manieren laten merken dat de vrijwilliger belangrijk is voor jouw organisatie:

 • Vrijwilligersbeleid opstellen
 • De juiste vrijwilliger op de juiste plek, op basis van zijn/haar kwaliteiten
 • Het bieden van een prettige werkomgeving
 • Vrijwilligers op de hoogte houden en inspraak geven
 • Opgedane kennis en ervaring erkennen door het geven van een getuigschrift

Waardering

Het uiten van waardering voor vrijwilligers kan door bijvoorbeeld:

 • Een compliment te geven, publiekelijk of in een gesprek
 • Deskundigheidsbevordering aan te bieden in de vorm van workshops
 • Een verjaardagskaart te sturen
 • Jaarlijks een etentje of uitje te organiseren
 • Een artikel in de lokale krant te plaatsen over de inzet van jouw vrijwilligers
 • Een vrijwilliger in de schijnwerpers zetten door het aanvragen van (lintje) een koninklijke onderscheiding

Beloning

Het belonen van vrijwilligers kan ook op een financiële wijze. Er zijn meerdere mogelijkheden bv.:

 • Cadeau, kerstpakket, cadeaubon
 • Vrijwilligersvergoeding
 • Speciale privileges, zoals het gebruik van ruimte en materiaal voor privédoeleinden
 • Vrijwilligerskorting op bijvoorbeeld het lidmaatschap van de sportclub

Tips:

 • De beste handleidingen vind je in handboeken die zich niet alleen beperken tot belonen en waarderen van vrijwilligers, maar ook allerlei andere aspecten van het werken met vrijwilligers behandelen.
 • Volg de gratis online cursus ‘Vinden en Binden van vrijwilligers’ van de Vrijwilligersacademie.
 • Movisie heeft verschillende webinars ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan het belonen en waarderen van vrijwilligers, bijvoorbeeld het webinar ‘Hoe begeleid je vrijwilligers’ en ‘Hoe speel je in op de motivatie van vrijwilligers’.
 • Aanvragen voor de lintjesregen van 2022 moeten uiterlijk 1 juli 2021 worden ingediend. Wilt u een meer informatie dan kunt u contact op te nemen met mevr. S. Petersen-Ho A Hing of C.M. Weijer. Zij kunnen u in grote lijnen aangeven of iemand kans maakt op een lintje, of welke informatie (nog meer) nodig is. Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheiding. Daar vult u een online verzoekformulier in. Dat formulier komt dan bij de gemeente.
mensen