Financiering

Financien of middelen verwerven is niet altijd een makkelijke klus. Daarom hieronder een overzicht van de beste ideeën om geld of andere middelen te verwerven voor jouw project of evenement. Deze ideeën zijn geschikt voor vrijwel alle non-profit organisaties.

Financierings tips & ideeën TOP 5

1.  Subsidie van gemeente Papendrecht

De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om éénmalige of kortdurende maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. Meer weten?

2. Sponsoring door bedrijven

Je kunt bedrijven benaderen met de vraag om je project of evenement te sponsoren met geld, producten of diensten. In ruil hiervoor mag het bedrijf reclame maken. Op allerlei mogelijke manieren kan je naam en logo van het bedrijf tonen op producten, brochures, websites, etc.

3. Benefiet, diners en evenementen

Een veel gebruikte vorm voor het verwerven van financiën is het organiseren van een benefiet diner, veiling, sponsorloop, voorstelling, enz.  De opbrengst gaat naar het doel waarvoor de benefiet is georganiseerd.

4. Online crowdfunding

Online crowdfunding komt steeds meer in gebruik. Er zijn diverse websites (kijk bij tips) die het mogelijk maken om jouw project of evenement op te plaatsen. Bezoekers kunnen geld doneren aan het doel waarvoor jij collecteert.

5. Eigen geldinzamelactie

Met een eigen geldinzamelactie hou je alles zelf in de hand. Heb je binnen je club of organisatie de handen op elkaar voor een dergelijk actie dan is het belangrijk dat je een veilige geldinzamelactie gebruikt. Een mogelijkheid hiervoor is de (s)teun, methode voor fondsenwerving. Je kunt gratis én vrijblijvend een infopakket aanvragen.

Vrijwilligerspunt Papendrecht is in het bezit van het Grote Fondsenboek. Dit boek biedt een overzicht van alle fondsen in Nederland. Je mag het Fondsenboek gebruiken op afspraak.

Tips:

  • De A. A. de Haan Stichting is een goede regionale optie voor een fondsaanvraag
  • De voucherregelingvia De Groene Motor biedt financiële ondersteuning aan projecten van vrijwilligersgroepen en buurtinitiatieven die bijdragen aan biodiversiteit en de natuur in de provincie Zuid-Holland
  • De (s)teunboekjes van “Teun”, het spaarvarkentje, zijn ideaal om snel veel geld in te zamelen met minimale inspanning
  • De online cursus Fondsenwerving van VSB
  • Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Zij steunen met geld, tijd, kennis en aandacht
  • Het Kansfonds ziet om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Ze steunen lokale initiatieven en zoeken naar een oplossing voor oorzaken die de problemen in stand houden
  • Crowdfunding 'Voor je buurt’ op de ´crowdfunding academie´
  • Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector
mensen